ออแกไนซ์เซอร์เชียงใหม่, ChiangMai Event management

          การแสดงในรูปแบบวัฒนธรรม, กาดหมั้ว, การออกแบบและตกแต่งแบบล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ เมืองแห่งวัฒนธรรมที่สืบต่อกันมากว่า 700 ปี  ฮับ ดะ ครีเอชั่น ภูมิใจในการมีส่วนร่วมสืบทอดและเผยแพร่ ให้ดำรงค์ไว้ซึ่งการแสดงที่สวยงาม ร่วมสืบสานภูมิปัญญางานศิลป์ และงานสล่า(งานช่าง) จากอดีตสุ่รุ่นปัจจุบัน  โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ และที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงด้านวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมพิธีการตามแบบล้านนาโบราณ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องแต่งกาย การแสดง, ดนตรีพื้นเมือง, งานช่างฝีมือ, กาดหมั้วครัวฮอม, การจัดสถานที่ รวมไปถึงลำดับพิธีการงานสำคัญๆต่างๆให้ถูกต้องตามแบบแผนและครบถ้วน

รับจัดงานแบบล้านนา เชียงใหม่

บริษัท ออแกไนซ์ เชียงใหม่

 รับจัดงานอีเว้นท์ เชียงใหม่

บริการ ขบวนแห่ เชียงใหม่

บริษัท ออแกไนซ์ เชียงใหม่

รับจัดเวทีแสง สี เสียง เชียงใหม่

event chiangmai

รับจัดงานแบบล้านนา เชียงใหม่

บริการจัด การแสดงวัฒนธรรม

 

ออแกไนซ์ เชียงใหม่รับจัดงานชาวเหนือ เชียงใหม่รับจัดงานแบบล้านนา เชียงใหม่รับจัดงานพื้นเมือง เชียงใหม่บริษัท ออแกไนซ์ เชียงใหม่

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment

 
 

*