ออแกไนซ์เซอร์เชียงใหม่, ChiangMai Event management

รับออกแบบตกแต่งสถานที เชียงใหม่

Planning & Development / วางแผนและพัฒนาธุรกิจ

 • Determine goals and objectives / ทำตามเป้าหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
 • Budgeting / วางแผนงบประมาณ
 • Timeline management / ดูแลจัดการงานตามระยะเวลา
 • Risk management / บริหารความเสี่ยง
 • Theme development / พัฒนารูปแบบงาน
 • Event design / ออกแบบกิจกรรม
 • Venue and hotel sourcing / สถานที่จัดงานและโรงแรม
 • Vendor and venue contracts / ติดต่อหรือจัดหาผู้จัดจำหน่ายสินค้าและสถานที่จัดงาน
 • Décor design / ออกแบบตกแต่งสถานที่
 • Catering selection / ดูแลงานจัดเลี้ยง
 • Sponsorship fulfillment / จัดหาสปอนเซอร์สำหรับงาน
 • Team building development / ทีมผลิตและติดตั้งงาน
 • Attendee gifts / ของชำร่วย
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment

 
 

*